Design og arkitektur

Design og arkitektur

Går du med en drøm om at blive designer eller arkitekt, og har du interesse for og lyst til at udforske den kreative faglighed inden for design og arkitektur i mindre skala?

Har du lyst til at prøve kræfter med at skabe eget møbel- eller produktdesign med tilhørende arbejdstegninger og mock-ups, eller har du lyst til at prøve kræfter med arkitektur i mindre skala, herunder rumlige modeller og tegningssæt?

Undervejs vil vi besøge produktionsværksteder og virksomheder, se og opleve studiemiljøet på KADK (Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering), se afgangsudstilling og kandidatafgang samt deltage i en åben forelæsning om f.eks. arkitekturhistorie. Undervejs får vi ligeledes besøg af professionelle designere, arkitekter og håndværkere.

Vi arbejder med arkitektens og designerens proces og metode. Teori kombineres med praksis.

Der undervises efter metoden The Four Ds, der dækker over faserne Discover, Define, Develop og Deliver. Den teoretiske del indeholder forelæsninger og vejledning i blandt andet materiale, tektonik og sammenføjning, konstruktion, produktionsprocesser med mere. Teori flettes sammen med praksis ved hjælp af øvelser og forsøg for til sidst at sammenkobles i et møbel, et produkt eller en given arkitektopgave i mindre skala.

Læringsudbytte

Kurset har et meget konkret og velstruktureret indhold, der tager eleven gennem arkitektens og designerens proces fra konceptuel ide til færdigt slutprodukt, herunder f.eks. skalamodeller, 1:1 mock-up/prototype samt de nødvendige arbejdstegninger og tegningssæt. Undervisningen påbegyndes med et kursus i teknisk tegning (dobbelt retvinklet projektion og aksonometri). Herefter vil undervisningen bestå af en stillet opgave, der løses individuelt med individuel tegnebordsundervisning samt fælles mellemgennemgange og endelig kritik, præcis som det foregår på de kreative, videregående uddannelser.

Man skal være indstillet på at blive udfordret på sin kreative og tegnetekniske kunnen, men som sådan kræver kurset blot, at man har interesse for at tegne samt for design og/eller arkitektur. Tempoet og ambitionsniveauet er højt, og forventningerne er at nå op på niveau med ansøgere til Design- og Arkitektskolen.

Praktisk information

Hvis du vil være med på holdet, så send en ansøgning med det samme. Husk at gøre noget ud af ansøgningen, da vi udvælger de endelige deltagere til holdet på baggrund af de bedste ansøgninger.

Kriterier for udvælgelse

En motiveret ansøgning, hvor du beskriver din baggrund for at ville være med på holdet, og hvad du forventer at få ud af din deltagelse.

Ansøgningsfrist

25. september 2017

Undervisningssted

Københavns Ungdomsskole Kgs. Nytorv

Kontaktperson

Troels Graff Nysom
tgny@gentofte.dk
4043 1450

Undervisningsplan

Undervisningen foregår hver fredag kl. 17:00-21:00.

Sept. (uge 38):

 • Introopgave
 • Teknisk tegning (dobbelt retvinklet projektion påbegyndes)
 • Discoverfasen påbegyndes (brainstorm, moodboards,referencer, inspiration)

Sept. (uge 39):

 • Teknisk tegning (dobbelt retvinklet projektion)
 • Discover (brainstorm, moodboards, referencer, inspiration)
 • Påbegynd ideskitsering i skala 1:5 eller 1:50

Okt. (uge 40):

 • Teknisk tegning (dobbelt retvinklet projektion)
 • Define (ideskitsering og konceptudvikling i skala 1:5 og 1:50)

Okt. (uge 41):

 • Teknisk tegning (dobbelt retvinklet projektion, isometri)
 • Define (ideudvikling og konceptudvikling afsluttes, der udvælges et endeligt koncept til videreudvikling)
 • Forelæsning ved Gry Holmskov (materiale, proportionering, konstruktion, tektonik, mm.)

Uge 42 – efterårsferie fri

Okt. (uge 43):

 • Filmvisning “Oldschool eller supercool”
 • Teknisk tegning (isometri)
 • Define (ideudvikling og konceptudvikling afsluttes, der udvælges et endeligt koncept til videreudvikling)

Nov. (uge 44):

 • Teknisk tegning (isometri)
 • Besøg af henholdvis Hans Christian Bauer, designer for Kähler samt møbelsnedker, Teis D. Abrahamsen der begge fortæller om Deres arbejde. Forældre er velkomne.
 • Define (endelig konceptskitsering samt ideudvikling i 1:5 og 1:50)
 • Modelbygning påbegyndes i skala 1:5 og 1:50

Nov. (uge 45):

 • Teknisk tegning (isometri)
 • Define (endelig konceptskitsering samt ideudvikling i 1:5 og 1:50)
 • Modelbygning og mock-up i 1:5/1:1 og 1:50

Nov. (uge 46):

 • Developfasen påbegyndes (optegning og udvikling i 1:1 og 1:50 (plan, snit og opstalt), materiale, konstruktion, tektonik, proportionering, mm.)
 • Modelbygning i 1:5/1:1 eller 1:50

Nov. (uge 47):

 • Develop (optegning og udvikling i 1:1 og 1:50 (plan, snit og opstalt), materiale, konstruktion, tektonik, proportionering, mm.)
 • Modelbygning i 1:5/1:1 eller 1:50

Dec. (uge 48):

 • Forelæsning af de prisvindende Johansen Skovsted Arkitekter.
 • Develop (optegning og udvikling i 1:1 eller 1:50 (plan, snit og opstalt), materiale, konstruktion, tektonik, proportionering, mm.)
 • Modelbygning i 1:5/1:1 eller 1:50

Dec. (uge 49):

 • Develop (optegning og udvikling i 1:1 og 1:50 (plan, snit og opstalt), materiale, konstruktion, tektonik, proportionering, mm.)
 • Modelbygning i 1:5/1:1 eller 1:50

Dec. (uge 50):

 • Besøg på KADK (Arkitekt- og designskolen på Holmen)

Uge 51 og 52 – juleferie fri

Jan. (uge 1):

 • Deliverfasen påbegyndes (endeligt materiale herunder model i 1:5 og mock-up i 1:1 eller rumlig model i 1:50, arbejdstegninger i 1:1 samt beskrivelse af blandt andet produktionsprocesser mm. eller tegningssæt i 1:50)
 • Arbejdstegninger (optegning af arbejdstegninger herunder plan, snit, opstalt i 1:1 eller tegningssæt i 1:50)
 • Materiale samt tektoniske forsøg (individuelle)
 • Mock-ups i 1:1 eller rumlig model i 1:50

Jan. (uge 2):

 • Afgangsudstilling KADK Holmen (forældre velkomne. Vi mødes på Holmen klokken 16:00)

Jan. (uge 3):

 • Deliverfasen (endeligt materiale)
 • Arbejdstegninger (optegning af arbejdstegninger herunder plan, snit, opstalt i 1:1 eller tegningssæt i 1:50)
 • Materiale samt tektoniske forsøg (individuelle)
 • Mock-ups i 1:1 eller rumlig model i 1:50

Jan. (uge 4):

 • Deliverfasen (endeligt materiale)
 • Arbejdstegninger (optegning af arbejdstegninger herunder plan, snit, opstalt i 1:1 eller tegningssæt i 1:50)
 • Materiale samt tektoniske forsøg (individuelle)
 • Mock-ups i 1:1 eller rumlig model i 1:50

Feb. (uge 5):

 • Deliverfasen (endeligt materiale)
 • Arbejdstegninger (påbegynd optegning af arbejdstegninger herunder plan, snit, opstalt i 1:1 eller tegningssæt i 1:50
 • Materiale samt tektoniske forsøg (individuelle)
 • Mock-ups i 1:1 eller rumlig model i 1:50

Feb. (uge 6):

 • Besøg HKI, møbelsnedker og smed (besøget kræver fri fra skole fra klokken ca 14:00)

Uge 7 – vinterferie fri

Feb. (uge 8):

 • Endelige arbejdstegninger klar

Marts (uge 9):

 • Udflugt og rundvisning enten hos PP møbler eller Carl Hansen (kræver fri)

Marts (uge 10):

 • Frihåndstegning (herunder perspektiv, skravering, stoflighed, lys/skygge, vikler, forkortninger, Ittens farvelære, portræt, croquis, mm.)

Marts (uge 11) – April (uge 13):

 • Frihåndstegning

April (uge 14):

 • Afslutning
 • Udstilling
 • Evaluering

Da kurset er nyt, tages der højde for enkelte programændringer, der dog bliver annonceret i god tid, samt at de fire kreative faser forlænges/forkortes alt efter elevernes tempo.

Vi vil ligeledes invitere til eventuelle udflugter udenfor skema, da virksomhederne skal besøges i arbejdstiden. Disse udflugter er dog ikke obligatoriske, i og med de foregår i skoletiden, og eleverne derfor skal bede om fri fra egne skoler/uddannelsessteder.

Send din ansøgning nu

Vi glæder os til at høre fra dig

Send en ansøgning

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!