GØR-DET-SELV-BYEN: Kultur og byudvikling

GØR-DET-SELV-BYEN

Kultur og byudvikling

Hvordan kan vi som borgere være med til at gøre byen bedre? Og hvem skal have ret til at være i byen og sætte sit præg på byen? På dette hold vil vi undersøge disse spørgsmål.

Gennem et case-baseret forløb vil deltagerne blive introduceret for, hvordan vi kan forholde os til byen vi bor i – og til den udvikling, der sker i byer. Vi vil gennem forskellige teoretiske perspektiver undersøge, hvordan byer er formet af mennesker, men omvendt også former de mennesker, der bor i dem. Formålet er at bruge denne indsigt til at skabe og forbedre vores egen by.

Holdet har altså en gør-det-selv filosofi, hvor fokus er på hvad vi selv kan gøre her og nu, for at udvikle den by vi ønsker at se og bo i. Helt konkret betyder dette, at deltagerne gennem forløbet skal udvikle et projekt, der relaterer sig til et specifikt byrum eller problemstilling i byen. Dette projekt kan f.eks. være en event, installation, udstilling eller intervention i byrummet. Deltagerne vil blive klædt på til denne opgave gennem forelæsninger, workshops og udflugter, hvor bl.a. undervisere og sociale entreprenører giver deltagerne forskellige redskaber til at analysere, agere og reagere i byen.

Holdet er for dig, der har en interesse i hvordan vi skaber og udvikler mere inkluderende og demokratiske byer.

Udover at blive introduceret til forskellige teorier omkring byen og lære at forholde sig kritisk til byen og dens udvikling, vil deltagerne også få et crash-kursus i projektstyring, iværksætteri og innovationsprocesser.

Læringsudbytte

  • Deltagerne vil blive udrustet til at forholde sig kritisk til byen og dens udvikling.
  • Deltagerne vil blive introduceret til forskellige teoretiske perspektiver, der forholder sig til hvad byen kan siges at være, hvem der har ret til byen og hvordan materialitet og det byggede miljø skaber mennesker og kultur på forskellig vis – og omvendt.
  • Deltagerne vil lære hvordan man kan omsætte disse teoretiske perspektiver til konkret handlen og projekter.
  • Deltagerne vil blive introduceret til værktøjer, der relaterer sig til projektstyring, entreprenørskab og innovation. Dette kunne f.eks. være værktøjer til at lave en forretningsmodel, skrive fondsansøgninger og andre redskaber, der er nødvendige for at kunne lave egne projekter.

Billederne på siden er Copyright: ToRS, Københavns Universitet.

Praktisk information

Hvis du vil være med på holdet, så send en ansøgning med det samme. Husk at gøre noget ud af ansøgningen, da vi udvælger de endelige deltagere til holdet på baggrund af de bedste ansøgninger.

Aldersgruppe

16 – 17 år

Kriterier for udvælgelse

Alt hvad deltagerne skal bruge for at kunne lave projektet vil blive givet i forløbet. Der er derfor intet krav om en teoretisk forhåndsviden. Det eneste, der kræves, er en interesse for byen og demokratisk byudvikling.

For at kunne deltage skal du skrive et projektforslag på max 400 ord. Dette projektforslag skal beskrive et projekt, du godt kunne tænke dig at lave i byen. Som minimum bør forslaget indeholde en kort beskrivelse af hvad projektet er, hvor du kunne tænke dig at udføre projektet og hvorfor lige her, og hvad du håber at opnå med dette projekt – Det vil sige en beskrivelse af, hvordan du forestiller dig projektet kan være med til at skabe den by du ønsker at bo i.

Det er kun din egen fantasi, der sætter grænserne for, hvad projektet kan være. Det kan f.eks. være en festival, en ny bænk, en happening, en ændring i belysningen i en gade, forslag til indretningen af et offentligt rum, et forslag til en park eller et forslag til, hvad man kan bruge en tom bygning til.

Hvis der er for mange ansøgere, vil projektforslagene danne grundlaget for udvælgelsen.

Ansøgningsfrist

1. februar 2019

Undervisningssted

Skiftende lokaliteter men forankring v/ Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, Københavns Universitet, Karen Blixens Plads 8, 2300 København S, Søndre Campus.

Kontaktperson

Jakob Greve
jagr@horsholm.dk
2042 2445

Underviser

Rasmus Christian Elling, Lektor ved Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier.

”Jeg forsker i byers kulturelle, sociale og politiske liv (og til tider død) – og med Irans moderne samfundshistorie som udgangspunkt. Jeg er bl.a. interesseret i urban og historisk sociologi, globale og komparative bystudier, rum og politik samt radikale teorier om byen.”

Undervisningsplan

Estimeret holdstart er marts 2019. Præciseres snarest og senest 2 måneder før ansøgningsfrist.

Nærmere beskrivelse af de 8 undervisningsgange, som vil ligge i weekender i marts/april, kommer snarest og senest 2 måneder inden ansøgningsfrist.

Undervisningsgangene vil både bestå af:
• Forelæsninger på Søndre Campus, Københavns Universitet og andre steder der tjener et formål i undervisningen.
• Udflugter til relevante steder/byrum/cases.
• Praktiske workshops hvor deltagerne omsætter viden til virkelighed.

Undervisningsgang 1
Undervisningsgang 2
Undervisningsgang 3
Undervisningsgang 4
Undervisningsgang 5
Undervisningsgang 6
Undervisningsgang 7
Undervisningsgang 8: Præsentation af projekter

Der kan forekomme korte e-læringsforelæsninger inden nogle undervisningsgange for at klæde eleverne på til diskussioner i undervisningen.

Send din ansøgning nu

Vi glæder os til at høre fra dig

Send en ansøgning

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!